Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Αποζημιώσεις έπειτα από βλάβες

Έπειτα από παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η ΔΕΗ θα προχωρά σε καταβολή αποζημιώσεων προς τους καταναλωτές που οι ηλεκτρονικές συσκευές τους έχουν υποστεί βλάβη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει οριστεί το ύψος της αποζημίωσης. Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οριστεί στα 500 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ έχει προτείνει 300 ευρώ για τις μονοφασικές και
400 ευρώ για τις τριφασικές παροχές.
Σύμφωνα με την αλληλογραφία ΔΕΗ - ΡΑΕ οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Ο καταναλωτής θα ενημερώνει τη ΔΕΗ για το συμβάν, εντός τεσσάρων ημερών και θα υποβάλει σχετική αίτηση
β) Η ΔΕΗ θα διερευνήσει τις αιτίες της βλάβης και θα παράσχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
γ) Ο καταναλωτής θα θέσει επί δύο ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.
δ) Ο καταναλωτής θα υποβάλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:
- περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
- τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
ε) Ο καταναλωτής θα υπογράψει δήλωση με την οποία θα αποδέχεται ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει είναι εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί
Πηγή: http://www.newsbomb.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου