Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Περιφέρεια: Ημερίδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Αδρανών ΥλικώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο Πέλλας - Έδεσσα
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 58200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2381351201
Έδεσσα, 24-3-2011
Ημερίδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Αδρανών Υλικών
Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Αδρανών
Υλικών». Η Ημερίδα διεξάγεται την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 και ώρα 9.30π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (5ος όροφος).
Η ημερίδα είναι ανοικτή για το κοινό και όλους τους ενδιαφερόμενους  τοπικούς φορείς και πολίτες και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο διακρατικό έργο Sustainable Aggregates Resources Management (SARMA)”.
Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών για την προώθηση της Αειφόρου τοπικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το έργο SARMA το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα από την μέχρι σήμερα υλοποίησή του. Το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, σε σχετική του δήλωση, αναφέρει: «Η συγκεκριμένη Ημερίδα η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, καθώς η περιοχή μας διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο με πολλές δυνατότητες αξιοποίησής του στο πλαίσιο της Αειφόρου τοπικής Ανάπτυξης.  Στόχος μας είναι να καταγράψουμε την παρούσα κατάσταση και να προχωρήσουμε σε μία ρεαλιστική αποτύπωση των αποθεμάτων φυσικών πόρων της περιοχής που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και παραγωγικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου δε μπορεί να γίνει φυσικά σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και ανεπτυγμένη τεχνογνωσία για την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχει σήμερα ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των φυσικών πόρων που διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και στόχος μας είναι, μέσω της ημερίδας, να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς και υπηρεσίες για αυτό και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσουμε και άλλες δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πολύπλευρη ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών φορέων και της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, τις προτάσεις και ιδέες των οποίων θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Ημερίδας».

Πρόγραμμα Ημερίδας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
          ΟΜΙΛΗΤΗΣ
09:30 – 10:00
                              Προσέλευση - Εγγραφές

10:00 – 10:10

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη
Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης
Πέλλας

10:10 – 10:30

Το έργο SARMa
Κολοβού Ελπίδα,  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
10:30 – 10:50
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μεταλλευτική Δραστηριότητα
Δρ. Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Πολυτεχνείο Κρήτης
10:50 – 11:10
Η συμβολή του Ι.Γ.Μ.Ε. στην αξιολόγηση και διαχείριση των αδρανών υλικών της Χώρας – Διαθεσιμότητα Αδρανών υλικών στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
Ι.Χατζηπαναγής, Δρ. Γεωλόγος, Ι.Γ.Μ.Ε., Περιφερειακή Μονάδα Μακεδονίας

11:10 – 11:40

                                        Διάλειμμα για Καφέ
11:40 – 12:00
Χρηματοδότηση Λατομικών Δραστηριοτήτων
Χρ. Θεοχάρης, Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε.
12:00 – 12:20
Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των αδρανών υλικών στα πλαίσια του έργου SARMa
Κ. Χατζηλαζαρίδου, Γεωλόγος, MSc – Ι.Γ.Μ.Ε.
12:20 – 12:40
Κλείσιμο - Συζήτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου