Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας


 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


        Σας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Αλμωπίας,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και  στο  Γραφείο  Δημάρχου,   την  30η   του  μηνός Μαρτίου έτους  2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα   10 π.μ.,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

1) Eισήγηση προς την  Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου  για το προσχέδιο  του Προϋπολογισμού  του  Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2011 (άρθρο 63   παρ. δ του Ν. 3852/2010).                    

                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                        ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου