Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο Πέλλας - Έδεσσα
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 58200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2381351201                                                            Προς: ΑΡΙΘ.ΤΗΛ/ΤΥΠΙΑΣ:2381025875                                  Μέσα Ενημέρωσης
ΗΛ.Δ/ΝΣΗ: antiperiferiarxis@1177.syzefxis.gov.gr  Έδεσσα, 23 Μαρτίου 2011

Συνάντηση για τη Διαύγεια


Ειδική σύσκεψη για την εφαρμογή του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο
συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/3) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Διευθυντές των υπηρεσιών και οι Προϊστάμενοι των αυτοτελών τμημάτων, ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και συντονισμός του έργου της ανάρτησης αποφάσεων και άλλων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται από τις οικείες υπηρεσίες και εμπίπτουν στις διατάξεις του αντίστοιχου νόμου N.3861. Ο νόμος προβλέπει την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 15/3/2011 εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Δι@ύγεια» και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης δήλωσε σχετικά: «Εφαρμόζουμε το νόμο για τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση που διασφαλίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην άσκηση ελέγχου απ’ όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα. Υπάρχει βέβαια ένα σημαντικό ζήτημα με τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς η ενημέρωση γίνεται ηλεκτρονικά. Ελπίζω ότι η πολιτεία θα λάβει πρόσθετα μέτρα και θα δρομολογήσει ειδικές δράσεις ώστε η έγκυρη ενημέρωση να είναι εφικτή για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας. Πιστεύω ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί έναν ευέλικτο και οικονομικό τρόπο για τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση, χρειάζεται όμως η ανάπτυξη μίας ειδικής στρατηγικής ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών των συστημάτων και οι παρεχόμενες εξυπηρετήσεις να προσφέρονται σε μία λειτουργική μορφή ώστε να αξιοποιούνται προς όφελος της δημοκρατίας και της ανάπτυξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου