Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Δηλώσεις Αντιπεριφερειάρχη για την έγκριση του προϋπολογισμού και την απογραφή


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο Πέλλας - Έδεσσα
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 58200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2381351201
Έδεσσα, 4 Απριλίου 2011
Δηλώσεις Αντιπεριφερειάρχη για την έγκριση του προϋπολογισμού και την απογραφή Με αφορμή την ψήφιση της απογραφής από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Κεντρικής Μακεδονίας στην ειδική συνεδρίασή του στις 31 Μαρτίου 2011, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θα ήθελα να συγχαρώ τόσο τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την σύνταξη του σχετικού φακέλου, όσο και τις υπηρεσίες για την άψογη συνεργασία τους στην άμεση και έγκυρη παροχή στοιχείων.

Η απογραφή είναι απολύτως σύμφωνη με την αρ. 74446/29-12-2010 Υπουργική Απόφαση και τον σχετικό οδηγό οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο στα αντικείμενα, στην παράθεση σχετικών αποδεικτικών, όσο και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Ακολουθήθηκε μεθοδολογία που στηρίζεται στην επιτυχημένη συνταγή της οργάνωσης με την έκδοση απόφασης ειδικά για την ΠΕ Πέλλας για συγκρότηση ομάδων εργασίας ανάλογα με το αντικείμενο της απογραφής και του συντονισμού ο οποίος εκφράστηκε με την παράλληλη εργασία των ομάδων και την δημιουργία κοινού ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων.

Η απογραφή για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας πήρε «σάρκα και οστά» με την  παράδοση στην κεντρική υπηρεσία της Περιφέρειας στις 28 Φεβρουαρίου 2011, φυσικού φακέλου άνω των 400 σελίδων και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου, το οποίο θα αποτελέσει την βάση υλοποίησης της β΄ φάσης οικονομικής αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί με νεώτερη υπουργική απόφαση». 

Αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, ο κ. Θεοδωρίδης δήλωσε τα εξής: «Προχωρήσαμε στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού αφού εξετάσαμε με προσοχή και τη δέουσα υπευθυνότητα την υφιστάμενη κατάσταση και την τρέχουσα πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε είναι πραγματοποιήσιμος και οι προδιαγραφές του εγγυώνται ότι δε θα είναι ελλειμματικός. Κύρια χαρακτηριστικά του πρώτου προϋπολογισμού είναι η δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω του ελέγχου της ανταποδοτικότητας των δαπανών. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η κατάρτιση του προϋπολογισμού συγκεντρώθηκαν με συστηματική εργασία των αρμόδιων στελεχών, με κατάλληλη μεθοδολογία και, συνεπώς, δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της εγκυρότητας και αξιοπιστίας τους. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη για τη συνεργασία που είχαμε για τη συγκέντρωση των στοιχείων και, επίσης, να συγχαρώ τους συναδέλφους για την ποιότητα των εισηγήσεών τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας οράματος για την Κεντρική Μακεδονία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου