Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Προσκλησεις Δήμου ΑλμωπίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Αριδαία  14 Απριλίου  2011
Αριθ.Πρωτ.
9938
 ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
'
F A X


:

:
:
:
:
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
πλατεία Αγγ.Γάτσου,
Αριδαία
584 00
Θεοδωρίδου Μόρφη
23843 - 50231
23840 -21226

ΠΡΟΣ:    

Τα  Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
       Δήμου Αλμωπίας

1.   κ. Χουρσόγλου Χρήστο-Αντιπρόεδρος
2.   κ. Κανονίδη Βασίλειο
3.   κ. Χρήστου Αναστάσιο
4.   κ. Δεμιρτζίδη Θωμά
5.   κ. Καραμαριά Σταύρο
6.   κ. Κετικίδη Ιωάννη

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


          Σας καλούμε να έρθετε την 19η Απριλίου 2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας στην Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1ο ΘΕΜΑ:    
Εξέταση αίτησης της κας Παρτσανάκη Ελευθερίας του Ιωάννη, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- που έχει έδρα στην Τ.Κ.Σωσάνδρας
2ο ΘΕΜΑ:    
Εξέταση αίτησης της κας Τσάπη Μαρίας , για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-, που λειτουργεί στην Τ.Κ.Λυκοστόμου
3ο ΘΕΜΑ:    
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αριδαίας (τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης) , σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 1016/49/3-β  γνωμοδότησης του Α.Τ.Αριδαίας.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ----------------------------------------------------------
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ


Αριδαία  13-4-2011

             Αριθμ. Πρωτ.: 9592
ΠΡΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλ.Αγγ.Γάτσου
Ταχ. Κώδικας: 584 00
Αρμόδιος: Κεβόπουλος Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2384350233
Fax:23840-21226
Τους κ.κ. Δήμαρχο Αλμωπίας
        Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
             ΕΝΤΑΥΘΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ            Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου την   18η     του μηνός  Απριλίου  έτους  2011 ημέρα Μεγάλη  Δευτέρα και ώρα   20:30΄  (8:30 μ.μ.)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  -2-     
                                                                                                        
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο :
΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

2Ο :
΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής  Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

3Ο :
΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας.

4Ο :
΄Εγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Αριδαίας».


5Ο :
Ανάληψη και απόδοση  πίστωσης από τους Κ.Α.Π. Μαρτίου  2011 στα  χρηματοδοτούμενα  Νομικά Πρόσωπα  του Δήμου Αλμωπίας.
Εισηγητής:  κ. Παρούτογλου  Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.   
6Ο :
Εξουσιοδότηση για υπογραφή στις αναλήψεις   υποχρεώσεων  για τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής:  κ. Παρούτογλου  Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.
7Ο :
΄Εγκριση  Απολογισμών Σχολικών  Επιτροπών πρώην Δήμου  Αριδαίας και  Εξαπλατάνου, οικονομικού έτους 2010.

8Ο :
Διοικητική  αποβολή από οδό, που βρίσκεται  στον οικισμό Μοναστηρακίου του Δήμου Αλμωπίας  .

                  - 3 –9Ο :
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας για  συμμετοχή στην Εφορεία της  Μαθητικής  Εστίας Αριδαίας.
       Μέχρι  την ημέρα  της  συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε  να  επισκεφθείτε το  Γραφείο της  Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε  σχετικά.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Αριδαία 12 Απριλίου 2011
Αριθ.Πρωτ.
9140
 ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
'
F A X

:
:
:
:
:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αριδαία
584 00
Θεοδωρίδου Μόρφη
23843 - 50231
23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας

1.   κ.Αποστολίδη Νικόλαο-Αντιπρόεδρο
2.   κ. Ιωαννίδη Ιωάννη
3.   κα Δούκα Αθηνά
4.   κ. Τζέκο Πέτρο
5.   κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
6.   κα Ζιάκα– Βαλιανάτου  Μαρία-Κων/να

                    Ε Ν Τ Α Υ Θ ΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          Σας καλούμε να έρθετε την 19η Απριλίου  2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ:    
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
2ο ΘΕΜΑ:    
Εξουσιοδότηση – Μεταβίβαση της υπογραφής των Αναλήψεων Υποχρέωσης Δαπάνης των πιστώσεων που ψηφίζονται από την Οικονομική Επιτροπή.
3ο ΘΕΜΑ:    
Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων, για την αγωγή που άσκησαν οι : 1. Θεοδοσιάδου Ιωάννα,2.Τερζίδου Ευθυμία, 3.Καρυπίδου Κυριακή, 4.Καραπάνος Σταύρος και 5. Αμπάρη  Γεωργία,  κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Αλμωπίας
4ο ΘΕΜΑ:    
Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο, για την άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της   με αριθμ. 19/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας, που αφορά στην υπόθεση  του Νύχτα Κωνσταντίνου, κάτοικου Φιλώτειας Αλμωπίας κατά του Δήμου Εξαπλατάνου.
5ο ΘΕΜΑ:    
Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων, για την αγωγή που άσκησε ο Παπαχρήστου Παντελής του Ιωάννη,  κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Αλμωπίας
6ο ΘΕΜΑ:    
Πράξη ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση ή μη των ένδικων μέσων, για την αγωγή που άσκησε ο Πετρίδης Ιωάννης,  κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Εξαπλατάνου
7ο ΘΕΜΑ:    
Ακύρωση της αρίθμ. 165/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αριδαίας και διάλυση σύμβασης του έργου “Ανάπλαση -Ασφαλτόστρωση εισόδου Προμάχων,οδού Βορειανατολικά του Οικισμού, οδού Νοτιοδυτικά του Οικισμού”
8ο ΘΕΜΑ:    
Ακύρωση της αρίθμ. 382/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αριδαίας και διάλυση σύμβασης του έργου “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Έδρας και Τ.Δ. ”
9ο ΘΕΜΑ:    
Ακύρωση της αρίθμ. 383/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αριδαίας και διάλυση σύμβασης του έργου “Ανάπλαση πάρκου και παιδικής χαράς στην περιοχή Γιόλη Μαχαλά Τ.Δ.Λουτρακίου”
10ο ΘΕΜΑ:    
Ακύρωση της αρίθμ. 49/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής πρώην Δήμου Αριδαίας και διάλυση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ.”
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου