Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Προσαρμογή των Σχεδίων Βελτίωσης στον Καλλικράτη

ImageΜε τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης προσαρμόζονται στο πρόγραμμα Καλλικράτης οι διαδικασίες που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, του Μέτρου 121 Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, δηλαδή των Σχεδίων Βελτίωσης.
Πιο αναλυτικά, ...... η εν λόγω απόφαση ορίζει τα εξής:
1. Oι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμ. πρωτ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ασκούνται από τις Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
2. Οι αρμόδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της με αριθμ. πρωτ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να ασκούνται και από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα με την υποστήριξη μιας ή περισσοτέρων ομάδων έργου αξιολόγησης του άρθρου 17 και μιας ή περισσότερων Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου 18 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης που συνιστώνται για το σκοπό αυτό στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα. Η σύσταση των ομάδων έργου αξιολόγησης και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με ίδια ή όμοια απόφαση ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση, τη λειτουργία και το έργο τους. Η συγκρότηση των πιο πάνω οργάνων γίνεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών.
Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση για την Προσαρμογή των Σχεδίων Βελτίωσης στον Καλλικράτη
Πηγή: http://www.agronews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου