Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη από το Κ.Ε.Ε. Αριδαίας

kee_425x1 Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων νομού Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες του ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ότι θα υλοποιήσει στην ΑΡΙΔΑΙΑ το παρακάτω πρόγραμμα:
Ø Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη
Διάρκειας 25 ωρών με βασικό στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για διάφορες μορφές ενέργειας
( συμβατικές και ανανεώσιμες ) και την αειφόρο ανάπτυξη . Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την ορθολογική χρήση της . Η ενημέρωση για τις δυνατότητες εγκατάστασης μονάδων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. η Φύση των πλουτοπαραγωγικών πόρων .
2. Διαχείριση των φυσικών πόρων.
3. Βιώσιμη η Αειφόρος Ανάπτυξη .
4. Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη .
Στην Αριδαία αιτήσεις υποβάλλονται στον δήμο κα Ελπασίδου τηλ. 2384350225
Ώρες παρακολούθησης του μαθήματος Από 1600 -1900
Με την αίτηση πρέπει να υποβάλλετε υποχρεωτικά αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Τα προγράμματα προφέρονται δωρεάν, ενώ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Προϊστάμενος : Παναγιωτίδης Γεώργιος
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: Δίτσου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου