Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ. ΠΑΣΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ


Το 1992 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεσμοθέτησε την 22η Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα Νερού. Πρόκειται για μια γιορτή  που δημιουργήθηκε με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον πλανήτη ως προς τη χρήση αυτού του υπερπολύτιμου και αναντικατάστατου αγαθού.
Η χρήση του νερού στις ημέρες μας είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής, χωρίς πολλές φορές, στην καθημερινότητά μας να το συνειδητοποιούμε.
Η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υδάτινα αποθέματα άριστης ποιότητας είναι ένα αγαθό που
αποτελεί προϋπόθεση για την ποιοτική καθημερινή διαβίωση.
Ωστόσο, οι κλιματικές αλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έχουν συντελέσει σημαντικά στη μείωση του νερού σε πολλές περιοχές του κόσμου, ενώ παράλληλα ακραίο χαρακτήρα αποκτούν φαινόμενα όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. Ταυτόχρονα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της κατανάλωσης του πόσιμου νερού από τον παγκόσμιο πληθυσμό.
Σήμερα, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι αδύνατη για το  40% των κατοίκων του πλανήτη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχειά του ΟΗΕ, η κρίση του πόσιμου νερού συνιστάται τόσο από τη διαρκή μείωση της διατιθέμενης ποσότητας όσο και από την ποιοτική του υποβάθμιση. Η λειψυδρία πλήττει 232 εκατομμύρια ανθρώπους από 26 χώρες του Τρίτου Κόσμου, και είναι τόσο έντονη που καθιστά αδύνατη την ικανοποίηση βασικών καθημερινών αναγκών. Οριακή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τουλάχιστον 18 χώρες στην Αφρική και την Ασία, αφού τα υδατικά τους αποθέματα ολοένα και μειώνονται ενώ παράλληλα ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται. Δυσοίωνες προβλέψεις που ενισχύονται από στοιχεία διεθνών οργανισμών ανάγουν την έλλειψη νερού σε γεωπολιτικό θέμα ιδιαίτερης σημασίας, ενώ δεν αποκλείεται η διεκδίκηση υδάτινων πόρων να προκαλέσει μέχρι και διαμάχες μεταξύ γειτονικών χωρών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, έχουν διατυπωθεί οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων. Πρόκειται για άξονες που έχουν στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας μιας περιοχής και διατυπώνονται ως εξής:
1. Διαφανής και δημόσια διαχείριση των υδάτων.
2. Μείωση των απωλειών και καλή χρήση του νερού. 
3. Περισσότερο χώρο (όχθες και διαδρομή) για τους ποταμούς. 
4. Υγιές και ασφαλές νερό για τους ανθρώπους και τη φύση.
5. Ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης των υδάτων με όραμα.
Σε αυτά τα πλαίσια, κάθε περιοχή που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξή της οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η κάλυψη των διαφόρων αναγκών σε νερό αποτελούν σήμερα θέμα ζωτικής σημασίας.
Ο τόπος μας, αν και  “ευλογημένος” με πηγές μοναδικές, έχει την ανάγκη έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που απαιτούν ορθολογικό σχεδιασμό και έγκαιρο προγραμματισμό.
Το γεγονός αυτό αφορά όλες τις περιοχές του “νέου” Δήμου Αλμωπίας.
Στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και η αποτελεσματικότερη διαχείριση και εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης.
Δε θα πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Το νερό αποτελεί το πιο σημαντικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται στους πολίτες σε επαρκείς ποσότητες και στην κατάλληλη ποιότητα.
Με αυτές τις αρχές θα πορεύεται η ΔΕΥΑΑ με την αμέριστη στήριξη του Δήμου Αλμωπίας.
Για τους παραπάνω λόγους, μια από τις πρώτες δράσεις της Δημοτικής Αρχής ήταν η καταγραφή των αναγκών σε έργα ύδρευσης σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Η καταγραφή αυτή έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Στόχος είναι η αξιοποίηση κοινοτικού προγράμματος που αφορά στη διαχείριση και τη διανομή πόσιμου ύδατος, και προβλέπει έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανομή).
Παράλληλα με τα απαραίτητα έργα, όμως, έχουμε την υποχρέωση να συμβάλλουμε και στην ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών και κυρίως των νέων μας. Η πολυτιμότητα του νερού, μας υποχρεώνει όλους μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, να συμβάλλουμε ώστε να περιοριστούν οι σπατάλες και οι καταχρήσεις του, για να μην μας λείψει ποτέ.
Μόνο με τη συμμετοχή των πολιτών μπορεί να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα νερού, και να ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον υγιές και ικανό να συντηρήσει μια καλή ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές.

Η μέρα αυτή μπορεί να γίνει η αφορμή για να θυμηθούμε ότι η ανάπτυξη του δικού μας τόπου, της Αλμωπίας, ήταν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη του νερού.
Και κάθε πρόθεση για μελλοντική ανάπτυξη, θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου