Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Κατάργηση παρακράτησης 3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων

Κατάργηση παρακράτησης 3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων και απευθείας καταβολή της εισφοράς στον ΕΛΓΑ (5/1/2011 12:07)

Κατάργηση παρακράτησης 3% επί των αγορών αγροτικών προϊόντων και απευθείας καταβολή της εισφοράς στον ΕΛΓΑ Καταργείται από 1η Ιανουαρίου του 2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α. Επίσης καταργείται και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Τα παραπάνω αναφέρει διευκρινιστική ανακοίνωση του Οργανισμού η οποία δημοσιεύεται μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με το παραπάνω θέμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Παράλληλα όλοι οι αγρότες ανεξάρτητα από τη φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, από το έτος 2011 και στο εξής θα καταβάλλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό. Με αφορμή τα παραπάνω ο ΑγροΤύπος επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Χρήστο Χατζηαντωνίου ο οποίος μας εξηγεί:
«Αυτή την περίοδο αυτό το ζήτημα αφορά τους αγρότες εμμέσως αλλά κυρίως τους εμπόρους οι οποίοι παίρνουν προϊόντα και ήταν σε ένα προβληματισμό αν πρέπει να κρατάνε 3% ή όχι. Αυτό που θα ισχύσει είναι ότι από 1η Ιανουαρίου ότι παραδίδεται και τιμολογείται, δεν παρακρατείται το 3%. Ότι έχει όμως δελτίο παράδοσης ή αποστολής μέσα στο 2010 και τιμολογείται το 2011 τότε αυτό τιμολογείται με το 3% παρακράτησης. Για παράδειγμα, έχω ένα δελτίο παράδοσης 25 Δεκέμβρη. Αν μου το τιμολογήσει μέσα στον επόμενο μήνα όπως προβλέπεται τότε πρέπει να μου κρατήσει 3%. Αν όμως η παράδοση είναι μέσα στο 2011 το τιμολόγιο που θα κόψει δεν θα έχει παρακράτηση του 3%. Αυτό αφορά όλους τους αγρότες που παραδίδουν προϊόντα από 1/1/2011 αλλά και όσους είναι στο κανονικό καθεστώς (κρατάνε βιβλία). Αυτή η κατηγορία μέχρι τώρα δεν έκοβε τιμολόγια. Και αυτό καταργείται. Και αυτοί οι αγρότες εντάσσονται στο ίδιο καθεστώς. Θα τους βγει η εισφορά η οποία θα είναι στο 4% μέσα από την δήλωση της καλλιέργειας που θα υποβάλλουν μέ3χρι τις 15 Μαΐου».
Σε ερώτησή μας για το τι θα ισχύσει με το νέο σύστημα ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ ο κ. Χατζηαντωνίου αναφέρει: «Το νέο συστήματος ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ θα βγαίνει μέσα από μια μέση παραγωγή τριετίας η οποία θα είναι σε στρέμματα. Θα έχουμε μια μέση τιμή και τα δύο αυτά μας κάνουν την αξία παραγωγής. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε 10 στρέμματα μήλα. Η μέση τιμή τριετίας είναι 30 λεπτά αυτό μας βγάζει ένα εισόδημα 100 ευρώ. Σε αυτή την αξία παραγωγής βγαίνει μια εισφορά 4%. Αυτό θα το δει ο παραγωγός όταν πάει να κάνει δήλωση για το ΟΣΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ίδια στιγμή θα κάνει δήλωση καλλιέργειας για τον ΕΛΓΑ. Όλα τα δεδομένα (μέσες αξίες, μέσες παραγωγές των 160 κωδικών όλων των παραγωγών) είναι περασμένα στο σύστημα. Έτσι θα βγαίνουν αμέσως η εισφορά την οποία ή θα την πληρώνει μέσα στον επόμενο μήνα ή θα εκχωρεί ένα δικαίωμα στον ΕΛΓΑ να του κρατήσει το ποσό από το Ε.Φ.Κ., από το ΦΠΑ ή από την ενιαία ενίσχυση.

Αναλυτικότερα ο ΕΛΓΑ στην ανακοίνωση του αναφέρει:

1. Με το νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ. Α΄/160/ 20.9.2010) καταργείται από 1.1.2011 η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς του ειδικού κατ’ αποκοπή καθεστώτος Φ.Π.Α. Επίσης καταργείται και η απόδοση του 3% της αξίας των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που αποδίδουν στην αρμόδια ΔΟΥ, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
2. Κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι ο χρόνος παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και όχι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Συνεπώς από την 1.1.2011 οι συνεταιρισμοί, οι έμποροι και οι λοιποί επιτηδευματίες που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. οφείλουν να μην παρακρατούν την προβλεπόμενη από το άρθρο 5α του νόμου 1790/88 εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ (3% για τη φυτική παραγωγή και 0,5% για το ζωικό κεφάλαιο) και να αποδίδουν στους παραγωγούς το σύνολο της αξίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό παραστατικό μεταφοράς ή παράδοσης του αγροτικού προϊόντος έχει εκδοθεί μετά την 1.1.2011.
3. Οι αγρότες που διαθέτουν άδεια πώλησης των προϊόντων τους στις λαϊκές αγορές από 1.1.2011 δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
4. Όλοι οι αγρότες της χώρας, ανεξάρτητα από τη φορολογική τους μεταχείριση ή τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων τους, από το έτος 2011 και στο εξής θα καταβάλλουν την εισφορά τους απευθείας στον ΕΛΓΑ, σε λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό. Η καταβολή θα γίνεται είτε τοις μετρητοίς είτε με εκχώρηση απαιτήσεών τους από το δημόσιο, όπως η επιστροφή Φ.Π.Α. η ενιαία ενίσχυση, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κ.λ.π.
5. Το ύψος της εισφοράς κάθε παραγωγού θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται από τον ίδιο στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής, που υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο μαζί με την αίτηση για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων (δήλωση ΟΣΔΕ).
6. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας/ εκτροφής έχει ήδη ορισθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ/Β’/1966/21.12.2010) και θα αρχίσουν να υποβάλλονται σταδιακά εντός των προσεχών ημερών, με αφετηρία τις δηλώσεις που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση που υποβλήθηκαν το 2010.
Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr
Πηγή:  http://www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου